• +994 12 409 25 82
  • info@neyromarketinq.com

Qiymət siyasəti

Şirkət sadəcə olaraq bu və ya digər qiyməti müəyyənləşdirmir . O məhsul çeşidi çərçivəsində müxtəlif  malları əhatə edən və müxtəlif bölgələrdə satışın təşkili üzrə xərclərdəki tələbatın səviyyələrində olan fərqləri , bazarlıqların vaxt etibariylə  bölgüsünü və başqa amilləri nəzərə alan bütöv bir qiymət qoyma sistemi yaradır. Bundan başqa şirkət daim dəyişən rəqiblərin əhatəsində fəaliyyət göstərir , bəzən özü qiymətlərin dəyişdirilməsinin təşəbbüskarı kimi cıxış edir , bəzən  də rəqiblərin qiymət təşəbbüslərinə cavab verir. Biz qiymət qoyma probleminə şirkət rəhbərliyinin istifadə edə biləcəyi əsas strateji yanaşmaları təfsilatı ilə nəzərdən keçirəcəyik.

Beyindən Beyinə Marketinq.