• +994 12 409 25 82
  • info@neyromarketinq.com

Reklam Planlama

Reklam planlaması özündə, reklamla bağlı bir sıra fəaliyyətləri birləşdirir:
1.Cari vəziyyətin müəyyənləşdirilməsi- Burada problemin düzgün qoyuluşu həyata keçirilir. Burada problem müxtəlif ola bilər və ya problem heç olmaya bilər.

2.Reklam hədəflərinin müəyyənləşdirilməsi- Problem müəyyənləşdikdən sonra reklamın hansı kütləyə istiqamətləndiyi müəyyənləşdirilir.

3.Reklam mesajının seçimi- Hədəf kütləsindən asılı olaraq reklam mesajı müəyyənləşdirilir. Bu gənclərə, evlilərə, məktəblərə istiqamətlənmiş mesaj ola bilər.

4.Reklam alətlərinin seçimi- Bu reklamın müxtəlif formalarından istifadəni nəzərdə tutur.

5.Reklam büdcəsinin müəyyən edilməsi- Bu reklamın ümumi fəaliyyətinə çox təsir edir. Büdcənin çox olması məhsula uyğun ən yaxşı reklamın seçilməsinə şərait yaradır.

6.Reklamın test edilməsi-Ümumi fəaliyyətin böyük kütləyə çıxarımasından əvvəl sınaq edilməsi məqsədə uyğundur.

7.Ümumi göstəricilərin qiymətləndirilməsi- Reklam fəaliyyəti nəticəsində əldə edilən nəticələr gözdən keçirilir.

 

Beyindən Beyinə Marketinq.