• +994 12 409 25 82
  • info@neyromarketinq.com

Rəqiblərin monitorinqi

"Monitoring" ingilis sözü olub izləmək,yoxlamaq mənasını verir. Monitorinq xidməti tədbiq sahəsinə, məqsədinə görə müxtəlif ola bilər. Məs: Marka kimliyinin, məhsulun, qiymətlərin, rəqiblərin və s. nin monitorinqi. Bunların hər biri şirkətin strateji planının tərkibinə xüsusi təsir edir.

Rəqiblərin monitorinqi, rəqiblərin fəaliyyəti ilə bağlı hər şeyi nəzərdə tutur. Bura, rəqiblərin etdiyi yeniliklər, məhsul siyasəti, marketing strategiyaları və s. aiddir. Bu müəsisəyə bazarda möhkəmlənməyə, bazarda yarana biləcək boşluqları görməyə, istehlakçıya daha yaxın olağa yardımçı ola bilər.

Beyindən Beyinə Marketinq.