• +994 12 409 25 82
  • info@neyromarketinq.com

Stress menecment

Stress, “vəziyyətin və hadisələrin insan üzərində yaratdığı fiziki və ya psixoloji təsirlərə verilən reaksiya” kimi izah olunur. Fərdi olaraq yaşanan stress, təşkilatın içindən, xaricindən, fərdin özündən və bir çox başqa faktordan qaynaqlanır. İş hayatında məhsuldarlığın azalmasına, performansın müəyyən ölçüdə düşməsinə, lazımsız davranışlar və qərarlar almasına səbəb ola bilir. Önəmli olan, stressin səbəbini tapıb, stressi uğura çevirəcək əsas qaydaların öyrənilməsidir.

Özünü idarə edə bilən insan, dünyanı idarə edər!

Təlimin məqsədi:
Stress, “vəziyyətin və hadisələrin insan üzərində yaratdığı fiziki və ya psixoloji təsirlərə verilən reaksiya” kimi izah olunur. Fərdi olaraq yaşanan stress, təşkilatın içindən, xaricindən, fərdin özündən və bir çox başqa faktordan qaynaqlanır. İş hayatında məhsuldarlığın azalmasına, performansın müəyyən ölçüdə düşməsinə, lazımsız davranışlar və qərarlar almasına səbəb ola bilir. Önəmli olan, stressin səbəbini tapıb, stressi uğura çevirəcək əsas qaydaların öyrənilməsidir. “Stressə təslim olma!” təlimi, stressi uğurumuza bir vasitə halına gətirmək və hayatımızdakı stress mənbələrini nəzarət altında saxlamaq məqsədi güdür.
Unutmayın!
Daim məruz qaldığınız streslərdə hormonların vücudunuzda ifraz miqdarları artır və vücudu zəhərləyən toksin maddələr halına gelirlər. Məhz bu səbəblə vücudumuzu stresdən qorumamız lazımdır.

Bu təlimdən əldə edəcəksiniz:
“Daxili və xarici ünsiyyətdə, hədəflərinizdə, seçimlərinizdə və karyeranızda sizin uğur açarınız olacaqdır.”
- Stressin mənbəyini fərq etmək
- Stres qarşısında idarəedici mövqeyinə keçmək

Təlimə daxildir:

- Stress nədir?
- Stressi yaradan mənbələr
- Stressin şüuraltı mənbəyi
- Stressə verilən cismani reaksiya
- Stressin təsirləri
- Stresin təşkilata təsirləri
- Neqativ stress
- Pozitiv stress
- İş həyatında uğur və stress
- Stressin idarə olunması

Təlim müddəti: 1 gün (6 saat)

Beyindən Beyinə Marketinq.